Dưới đây là các quy định của www.loptoionline.net, đã được các thành viên trong ban quản trị thống nhất thông báo cho tất cả các thành viên. Rất mong sự ủng hộ của các bạn.

1. Mục đích:

Trang www.loptoionline.net dành cho các cựu học sinh Đà Nẵng khóa 1978-1981 cùng thầy cô và gia đình. Mục đích của trang web là kết nối bạn bè cùng khóa ở khắp nơi trên thế giới, đem lại niềm vui cho nhau và giúp nhau có cuộc sống tốt đẹp hơn.

2. Quy định:

2.1. Không đề cập, thảo luận các vấn đề liên quan đến chính trị.

2.2. Khi đề cập đến vấn đề tôn giáo thì không phê phán bất cứ tôn giáo nào.

2.2. Không phân biệt tôn giáo, giới tính, quốc gia, vùng miền, hoàn cảnh cá nhân.

2.3. Không phê phán, đả kích bất cứ cá nhân, tổ chức nào.

2.4. Tranh luận, góp ý trên tinh thần xây dựng và tôn trọng lẫn nhau.

2.5. Khi tranh luận, góp ý nên dùng các từ ngữ nhẹ nhàng, lịch sự. Không nên sử dụng các từ ngữ dung tục hoặc mang tính đả kích, gây kích động, bạo lực.

2.6. Tôn trọng các vấn đề riêng tư của các thành viên. Không đề cập các đề riêng tư khi không có sự đồng ý của các cá nhân có liên quan.

3. Quyền hạn và trách nhiệm của ban quản trị và thành viên.

3.1. Các thành viên có quyền tham gia các hoạt động trên trang web, ngoại trừ các vấn đề đã nêu ở mục 2.

3.2. Các thành viên có quyền không tham gia trang web vào bất cứ thời điểm nào.

3.3. Để bảo vệ quyền lợi của tất cả các thành viên, ban quản trị sẽ tạm thời không hiển thị các bài viết, các phản hồi không phù hợp các quy định ở mục 2.

 

Last modified: Tuesday, 28 February 2012, 09:19 PM